• Facebook Basic Black

TJENESTER

Visuell kommunikasjon

Konseptutvikling

Profil/logo/merkevare

Trykksaker/brosjyrer

Bøker/emballasje

Enkel animasjon og film

 

Grafisk design er visuell kommunikasjon. Det er ikke pynt, men et virkemiddel som brukes
for å fortelle en historie visuelt. Det finnes ingen fasitsvar. Enhver designer vil tolke oppgaven på forskjellig måte. Det er derfor viktig at du samarbeider med de som forstår dine behov, mål, bedriftens strategi, målgruppe og har god formsans.

 

Jeg har erfaring med, og er opptatt av å levere design som er strategisk forankret.
Det er viktig å tenkte på hvem skal du nå, og hva din hensikt er før design igangsettes. Avhengig av prosjekt vil det være naturlig med et arbeidsmøte for å få innsikt i hvem bedriften er. Ut fra dette utvikles et visuelt konsept som godkjennes før designfasen starter. Dialog og forankring er viktig i hele prosessen.

 

Designrådgivning / fasilitering
Utsmykning av lokaler

Kreativ fasilitering

Designstrategi

Verdiprosess

Finn bedriftens "WHY"

 

Ønsker du en vurdering av eksisterende profil for å kartlegge behov? Har du akkurat startet bedriften og ønsker hjelp til å kartlegge merkevarestrategien? Har dere behov for å jobbe med å bli tydeligere på hva som er drivkraften bak bedriften? Sitter du alene på en markedsavdeling å ønsker en sparringspartner på hvordan forvalte merkevaren enda bedre?

Da kan jeg hjelpe deg.

 

 

 

Utsmykning

 

Har du tenkt over at lokalene deres er en stor bærer av bedriftens merkevare? Alt fra hvordan kunden møtes, hvordan dere sitter og hva som henger på veggene har betydning for hvordan dere oppfattes internt og eksternt. Ved å bruke lokalene til å forankre verdier, visjon eller annen strategi utnytter du store kommunikasjonsflater du allerede betaler for.

Jeg kan hjelpe dere med å utsmykke lokalene med grafikk, fotografier, malerier - gjerne med prosess forankret hos de ansatte. Her er det flere muligheter!

Kan utsmykning i lokalene skape mer lojalitet, mindre sykefravær og høyere grad av effektivitet? Det er spennende å utforske.

Ta kontakt om du er nysgjerrig!